Historie

Van enkel fanatiekelingen naar een bruisende volleybalvereniging 

De geschiedenis van Volleybalvereniging Ti-Volley begon officieel in 1974, volgens de beschikbare documenten. In die begintijd werden trainingen gemengd gegeven aan zowel dames- als herenteams. Bovendien namen een herenteam en twee damesteams deel aan de recreanten competitie in Denekamp, destijds onder de naam Volleybirds. Tijdens deze periode werden meerdere kampioenschappen behaald, waarbij zowel de dames als heren meerdere jaren op rij kampioen werden.

In 1987 werd een extra trainingsuur toegevoegd, waardoor de dames- en herenteams apart konden trainen. Het jaar daarop, in 1988, werd de schooljeugd aangemoedigd om lid te worden, wat resulteerde in jeugdleden die zich voornamelijk bezighielden met trainingen. De vereniging kreeg in 1993 een officiële status, wat recht gaf op jeugdsubsidie en lagere zaalhuurkosten, wat de financiële lasten verlichtte. De vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de NEVOBO volleybal bond, en de naam werd gewijzigd van Volleybirds naar Ti-Volley.

In de daaropvolgende jaren besloten de herenteams geen wedstrijden meer te spelen en zich te concentreren op training. De damesteams bleven echter deelnemen aan wedstrijden, terwijl de jeugd zich bleef focussen op training. Tijdens deze periode viel het bestuur uiteen, wat resulteerde in weinig initiatieven om de vereniging verder te ontwikkelen. In 2005 werd een compleet damesteam genaamd “Klein Genie” uit Denekamp bij Ti-Volley gevoegd.

In 2006 ontstond binnen de jeugd de wens om deel te nemen aan wedstrijden. Enkele leden pakten deze wens op en onderzochten de mogelijkheden. Dit leidde tot de vorming van een nieuw bestuur in 2008, met als doel de vereniging nieuw leven in te blazen en de mogelijkheden voor de jeugd te ontwikkelen. Het resultaat was de deelname van 5 miniteams, een meisjes C-team en een meisjes B-team aan de Nevobo-competitie in 2008. Sponsoren werden aangetrokken, de gymzaal werd aangepast voor wedstrijden, en er werden trainers, begeleiders en scheidsrechters gevonden.

In 2009 werd het bestuur verder uitgebreid, waardoor vervolgens naast de min-/jeugdteams ook een damesteam deelnam aan de Nevobo-competitie. De vereniging groeide niet alleen in volwassenleden uit Tilligte, maar ook kinderen uit omliggende plaatsen werden lid. In mei 2017 verhuisde Ti-Volley naar de gymzaal in MFA Terra Nova, die aan hedendaagse eisen voldeed. Volleybal leefde weer op in Tilligte, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, actieve leden, en waardevolle sponsoren.

Het 25-jarig jubileum in 2018 werd groots gevierd op 8 september met diverse activiteiten waarmee Ti-Volley haar geschiedenis vierde. Nu blijft Ti-Volley zich ontwikkelen, uitbreiden en groeien binnen maar ook buiten Tilligte, voor jong en oud.