Historie

Volgens officiële documenten bestaat de volleybalvereniging in Tilligte sinds 1974. Er werd toen gemengd getraind door de dames- en herenteams. Ook werd er toen al door een herenteam en twee damesteams meegedaan aan de recreanten competitie in Denekamp. Dit was toen nog onder de naam Volleybirds. Vele kampioenschappen werden gehaald waarbij zelf meerdere jaren achter elkaar zowel de dames als heren kampioen werden. In 1987 werd er een extra trainingsuur aangevraagd, wat het mogelijk maakte voor de dames- en herenteams apart te trainen. In 1988 werd de schooljeugd aangespoord om lid te worden van de volleybalclub. Door deze jeugd werd alleen maar getraind.

Door in 1993 de vereniging een officiële status te geven kwamen ze in aanmerking voor jeugdsubsidie en werd de zaalhuur veel lager wat de kosten behoorlijk drukte. De vereniging is via een notariële acte ingeschreven bij KVK en aangesloten bij de NEVOBO volleybal bond. De naam Volleybirds werd omgedoopt tot Ti-Volley.

In de jaren daarna is door de heren besloten geen wedstrijden meer te spelen en over te gaan op alleen trainen. De damesteams zijn wedstrijden blijven spelen en de jeugd is enkel en alleen blijven trainen. Doordat het bestuur langzamerhand uit elkaar is gevallen, zijn er in deze tijd weinig initiatieven ondernomen de vereniging verder te ontwikkelen. In 2005 werd een compleet damesteam uit Denekamp “Klein Genie” geheten bij Ti-Volley ingelijfd.

In 2006 kwam er vanuit de jeugd steeds meer de wens om deel te nemen aan wedstrijden. Een aantal mensen binnen de vereniging heeft deze wens opgepakt en de mogelijkheden daartoe onderzocht. Hieruit is een nieuw bestuur ontstaan met als doel de vereniging nieuw leven in te blazen en de mogelijkheden voor de jeugd te ontwikkelen. Vele bestuursvergaderingen volgden met als resultaat dat er in 2008 5 miniteams en een meisjes C en B team gestart zijn in de Nevobo-competitie. Sponsoren werden gezocht om de teams van shirts te voorzien, de gymzaal werd aangepast om dienst te doen als wedstrijdzaal voor de mini’s / jeugd. Trainsters / begeleiders werden gezocht om de teams te trainen / begeleiden en scheidsrechters werden gezocht om de wedstrijden te leiden. In 2009 werd het bestuur verder uitgebreid en is er naast de min / jeugdteams ook een damesteam deel gaan nemen aan de Nevobo-competitie. Inmiddels zijn er niet alleen jeugdleden uit Tilligte die deel uit maken van onze vereniging maar ook kinderen uit omliggende plaatsen. In mei 2017 is Ti-Volley gebruik gaan maken van de gymzaal-plus in MFA Terra Nova. Een nieuwe zaal die aan de hedendaagse eisen voldoet. Volleybal leeft weer in Tilligte mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, de leden en niet te vergeten onze sponsoren!

Het 25-jarig jubileum is op 8 september 2018 groots gevierd met activiteiten voor jong en oud.